Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3942 : ค่าลงทะเบียน
54113532022
เมื่อ : 17/12/2555 12:53:29
IP : 10.104.4.63
มีผู้เข้าชม 419 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนล่าช้า  ลงไป 2 หน่วยกิต ต้องจ่ายเพิ่ิมอีกเท่ารั่ยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/12/2555 9:17:00
IP : 10.114.40.86

ตอบให้แล้ว ในหัวข้อที่ RG3943 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้