Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3944 : พ้นสภาพนักศึกษาแล้ว
46181033004
เมื่อ : 18/12/2555 16:59:35
IP : 182.53.69.213
มีผู้เข้าชม 589 ครั้งแล้ว

เรียนเมื่อปี พ.ศ 2546 2547 ประเภทนักศึกษา  คพป. และพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว  แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา   ขอคำแนะนำเพื่อที่จะปรับหรือแก้ไขให้สามารถจบการศึกษาได้อย่างไรค่ะ  จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/12/2555 13:27:00
IP : 10.114.40.89

ไม่สามารถสำเร็จ การศึกษาได้แล้วครับ เนื่องจากนักศึกษาใช้วเวลาเกินที่หลักสูตรกำหนดแล้วครับ คือ 2 เท่าของระยะเวลาที่กำหนด เช่น ถ้าเป็น หลักสูตร 2 ปี จำได้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปีครับ ถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปีจะได้เวลาเรียนทั้งหมด 8 ปีครับ สามารถ เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่หน้านี้ครับ http://regis.nsru.ac.th/know/401_regula02.html
ข้อ 15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการประเมินผล
ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้