Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3945 : ลงเลือกเสรีไม่ทัน
53111316055
เมื่อ : 18/12/2555 19:00:16
IP : 180.183.60.132
มีผู้เข้าชม 466 ครั้งแล้ว

จะต้องเรียนเทอมหน้าแล้วต้องทำไงคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/12/2555 13:29:00
IP : 10.114.40.89

๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ - เลือกวิชาเลือกเสรีครั้งที่ ๑ ทางอินเทอร์เน็ต
๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕- เลือกวิชาเลือกเสรีครั้งที่ ๒ ทางอินเทอร์เน็ต (กรณีรายวิชาที่เลือกครั้งที่ ๑ ถูกปิด)
ถ้านักศึกษาไม่ได้เลือกจองรายวิชาตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องเพิ่มรายวิชาได้ช่วงเปิดเทอม ที่ 1/2556 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้