Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3953 : นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
54124702039
เมื่อ : 25/12/2555 14:37:18
IP : 180.183.177.6
มีผู้เข้าชม 489 ครั้งแล้ว

นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี  นี่รวมภาค กศ.บป  ด้วยไหมค่ะ เพราะว่าตอนนี้เรียนเทอมที่ 4 อยู่ แต่เกรดเฉลี่ยมรวมตั้งแต่ 1 3 รวมกันได้ แค่ 1.75  เทอมที่4 นี่ถ้าจะยาก  คิดว่าน่าจะได้ไม่ถึง 1.80  ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายใกล้จะพ้นสภาพรึเปล่าค่ะ  และมีวิธีแนะนำแก้ไขยังไงได้บ้าง  เพราะหนูเรียนอีกแค่ ปี กว่าๆ ก็จะจบแล้ว เรียนทั้งหมด 8 เทอมอ่ะค่ะ ตอนนี้เรียนไปเข้าเทอมที่ 4 จะโดนพ้นสภาพนักศึกษารึเปล่าค่ะ  ช่วยให้คำแนะนำที

ขอบคุณมากค่ะ :)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/1/2556 11:00:00
IP : 10.114.40.94

ถ้าคะแนนสะสมไม่ถึง 1.80 ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายใกล้จะพ้นสภาพแน่นอนครับ
ในกรณีของนักศึกษายังขาดผลการเรียนวิชา ชีวิตกับดนตรี ของอาจารย์ภิญญโญ ภู่เทศอีก 1 วิชา ถ้าได้ผลการเรียนมากว่า C จะเป็นผลดีกับตัวนักศึกษาครับ เนื่องจากขณะนี้ผลการเรียนสะสมอยู่ที่ 1.79 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54124702039
เมื่อ : 4/1/2556 14:22:00
IP : 180.183.179.72

วิชาดนตรี ก้ไม่รุ้จะออกเมื่อไหร่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริยญาตรี  พ.ศ 2550  หรือใช้ ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541  ค่ะ  อย่างนี้แก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้