Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3971 : ลืมส่งใบลงทะเบียน
51111106049
เมื่อ : 11/1/2556 14:00:55
IP : 180.183.61.170
มีผู้เข้าชม 569 ครั้งแล้ว

ลืมเอาใบลงทะเบียนเพิ่มส่งกองทุนตั้งแต่ภาคเรียนที่2/2554 แต่เรียนในรายวิชานี้อาจารย์ก็ส่งเกรดแล้วมีสิทธิ์จบพร้อมเพื่อนมั้ยทำเรื่องจบแล้วด้วย 

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/1/2556 9:40:00
IP : 10.114.40.89

ตรวจสอบข้อมูลลงเพิ่มของนักศึกษาแล้วนะค่ะ ข้อมูลลงเพิ่มเป็น 0 บาท กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องนำไปลงเพิ่มไปยื่นที่ฝ่ายกองทุนก็ได้คะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้