Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3997 : ทำไมเวปไซด์ของที่ทำใหม่ข้อมูลมีไม่ครบครับ
54125893033
เมื่อ : 30/1/2556 16:23:21
IP : 182.53.241.195
มีผู้เข้าชม 525 ครั้งแล้ว

ในภาคเรียนที่ 2/2554 เรียนไป 4 วิชา 12 หน่วยกิต แต่ผลการเรียนทำไมออกมาแค่ 3 วิชาครับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ (ก่อนที่เวปใช้ไม่ได้) ยังเป็น 4 วิชาอยู่เลยครับ ในช่องผลการเรียนหายไป 1 วิชา แต่ในช่องการลงทะเบียนครบ 4 วิชาครับ
โปรแกรมวิชา 5412589301 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) รุ่น 33 ห้อง 1 ทล.บ. 2 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 1/2/2556 21:34:00
IP : 171.7.219.147

ตอนนี้การปรับปรุงฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองตรวจสอบอีกครั้งนะครับ เท่าที่ตรวจสอบตามที่แจ้งมามีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครีบ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54125893033
เมื่อ : 22/2/2556 16:24:00
IP : 182.53.252.176

สอบถามไปยังฝ่ายวิชาการแล้วครับได้คำตอบเดียวกัน คือทางฝ่ายวิชาการมีข้อมูลแล้ว ...แต่ปัญหาคือหน้าหน้าเวปเพจของนักศึกษาเองไม่มีข้อมูลครับทำให้เกรดเฉลี่ยทึ่คิดออกมา ก็เลยไม่ตรงกับที่ควรจะเป็น (เพราะลองสอบถามเพื่อน ๆ หลายๆ คนก็เป็นเหมือนกัน คือวิชาเรียนหายไป 1 วิชา แต่ผลการลงทะเบียนครบ แต่ผลการเรียนไม่มี) ช่วยกรุณาแก้ไขด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
54125893033
เมื่อ : 27/2/2556 12:31:00
IP : 182.53.250.126

ยังไม่ได้รับคำตอบเลยครับผม...เข้าไปดูแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับผม ขอความกรุณาด้วยครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้