Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4032 : เรื่องใบรับรองสำเร็จการศึกษา
52112502010
เมื่อ : 18/2/2556 12:08:24
IP : 119.63.78.250
มีผู้เข้าชม 494 ครั้งแล้ว

คือ ผมมีข้อสงสัย เรื่องใบรับรองสำเร็จการศึกษาครับ ว่าจะได้ช่วงเดือนไหนครับ พอดีผมจะเอาใบนี้ไปส่งเรื่องประดับยศว่าที่ร้อยตรี  ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/2/2556 9:57:00
IP : 10.114.40.89

ยังขาดผลการเรียนวิชาฝึกประสบการวิชาชีพครับ ซึ่งลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 คณะส่งผลการเรียนถึงกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล (เฉพาะผู้ที่จบ) ในวันที่ 24 มีนาคม นักศึกษา ถ้าเป็นไปตามกำหนดนี้ นักศึกษาจะได้รับ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้