Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4071 : วันลงทะเบียนเรียน
54114742086
เมื่อ : 2/3/2556 20:24:47
IP : 27.55.169.107
มีผู้เข้าชม 471 ครั้งแล้ว

เราลงทะเบียนเรียนเฉพาะสาขาวันไหนค่ะ พอดีหนูลงเมื่อวันที่ 2มีนาคม แล้วมันลงไม่ได้อ่ะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/3/2556 12:20:00
IP : 10.114.40.89

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องกำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2555ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจองรายวิชาทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 จากเดิม
วันที่ 1 -10 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 14- 23 มีนาคม 2556 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้