Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4077 : การสมัครเข้าเรียนต่อ สาขาการตลาด แบบเทียบโอน
51113412004
เมื่อ : 4/3/2556 12:23:34
IP : 180.183.63.108
มีผู้เข้าชม 400 ครั้งแล้ว

คือกระผมได้เรียนจบการศึกษาระดับ ปวส  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก แต่กระผมมีความประสงคจะสมัครเรียน การตลาด ภาคกศ.บป สามารถสมัครเรียนได้ไหมครับ แล้วจะโอนผลการเรียนได้ไหมครับพี่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 5/3/2556 9:17:00
IP : 10.114.40.93

สามารถสมัครเรียนได้คะ ส่วนเรื่องการโอนผลการเรียนสามารถโอนได้คะ แต่จะโอนได้แค่ไหนนั้นจะต้องตรวจสอบกับวุฒิการศึกษาว่ามีรายวิชาใดบ้างที่มีเนื่อหาเดียวกับหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้