Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4093 : ถ้าได้เกรดแค่1.33
54112802061
เมื่อ : 9/3/2556 12:14:47
IP : 118.175.166.90
มีผู้เข้าชม 441 ครั้งแล้ว

ถ้าได้เกรดแค่1.33  ต้องทำเกรดให้ได้เท่าไรจึงจะผ่าน
ไม่โดนพ้นสภาพคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
54112802061
เมื่อ : 9/3/2556 12:18:00
IP : 118.175.166.90

แล้วเอาเกรดของ ภาค3 บวกรวมกันได้หรือเปล่าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 11/3/2556 9:47:00
IP : 10.114.40.91

นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณี1 ดังต่อไปนี้

ก. ผลการเรียนไม้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ข. ผลการเรียนไม้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ไม่น้ำผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคำนวนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้