Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4112 : ช่วยตอบหน่อยครับ
53113412048
เมื่อ : 14/3/2556 9:08:41
IP : 171.6.17.152
มีผู้เข้าชม 483 ครั้งแล้ว

ผมย้ายเอกมาครับ ปีการศึกษา 1/2553 และ 2/2553ผมเรียนอยู่วิทยาการคอมพิวเตอร์   ปีการศึกษา2554 ถึง ปัจจุบัน ย้ายมาเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิชาในแผนบางตัวที่เรียนมาแล้วในเอกเก่า  และมีวิชาที่ยังไม่ได้เรียนตอนย้ายเอกมา เพราะว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีบางวิชาที่เรียนดหมือนกัน และ ไม่เหมือนกัน อยากทราบว่าจะต้องกลับไปเรียนวิชาไหนบ้าง และวิชาไหนบ้างที่ไม่ต้องไปเรียน  และวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาเลือก  จะต้องกลับไปเรียนหรือไม่ครับ ตอนนี้ อยู่ปี3 จะขึ้นปี4 แล้ว  ถ้าหากจะต้องกลับไปเรียนวิชาไหนบ้างต้องไปติดต่อที่ไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/3/2556 14:39:00
IP : 10.114.40.95

นักศึกษาสามารถตรวจสอบจากคู่มือนักศึกษาและแผนการเรียนที่งานส่งเสริมวิชาการอาคาร 14 ครับ ขออธิบายเบื้องต้นว่า ในรายวิชาใดที่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่ต้องเรียนใหม่ครับ หากในแผนการเรียนในสาขาใหม่จัดให้เรียนก็ไม่ต้องจองรายวิชาเข้ามาครับ ส่วนวิชาที่ยังขาดในสาขาใหม่หากมีจำนวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิตก็สามารถลงเรียนเพิ่มนอกแผนได้ครับ...ติดต่อตอนเปิดภาคเรียนที่1/2556 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53113412048
เมื่อ : 14/3/2556 16:19:00
IP : 171.6.17.152

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  ไม่ต้องเรียน ในที่นี้  รวมไปถึง รายวิชาที่ได้ผลการเรียน ต่ำกว่า c ด้วย ทุกวิชาใช่ไหมครับ

ปล. ขอบคุณมากที่ตอบคำถามครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้