Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4116 : ขอดร็อป
54112742103
เมื่อ : 14/3/2556 21:11:00
IP : 171.99.214.80
มีผู้เข้าชม 428 ครั้งแล้ว

ถ้าหนูจะขอดร็อปรายวิชาทั้งหมดของเทอมนี้ ตอนนี้ยังทันไหมค่ะ คือ หนูมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 17/3/2556 11:08:00
IP : 10.114.40.84

ไม่สามารถทำได้ครับ เนื่องจากหมดเวลาของการลาพักการเรียนตลอดภาคเรียนแล้ว แต่ในกรณีของนักศึกษาได้มี คำสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินลงทะเบียนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2555 แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องมาขอยกเลิกวิชา (หรือที่นักศึกษาเรียกว่า ดร็อป ) หากต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ต้องมายื่นคำร้องขอคืนสภาพนักศึกาษาที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้