Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4194 : เกรดเฉี่ยไม่ถึง 2.00
53113412042
เมื่อ : 5/4/2556 13:00:32
IP : 125.25.200.138
มีผู้เข้าชม 1911 ครั้งแล้ว

ตอนนี้กำลังจะขึ้นศึกษาปีที่  4  ค่ะ  แต่เกรดเฉี่ยไม่ถึง  2.00  จะถูกไทย์ออกไหมค่ะ  เอกเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 6/4/2556 10:28:00
IP : 10.114.40.86

นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 ค่ะ จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53113412042
เมื่อ : 9/4/2556 17:21:00
IP : 171.99.217.111

เห็นเค้าบอกว่า เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถ้าจะขึ้นปี  4 เกรดเฉลี่ยต้องได้ 2.00 เลยสับสนค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
53113412042
เมื่อ : 9/4/2556 17:35:00
IP : 171.99.217.111

ตอนนี้เกรดเฉลี่ยสะสมได้ 1.99 เหลืออีก 1 วิชายังไม่ออกค่ะ  จะเป็นไรไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
thamanoonj
เมื่อ : 9/4/2556 23:20:00
IP : 10.114.40.101

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้

1. มีความประพฤติดี

2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภาประจำสถาบันกำหนด

3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00


4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี

ถ้าเป็นไปตามเนี่ก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
53113412042
เมื่อ : 12/4/2556 19:45:00
IP : 49.48.171.184

ตอนนี้ขึ้นปี 4 เทอม 1  ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.99 ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะ  แต่ถ้าจบการศึกษา 4 ปีตามหลักสูตร  ต้องจบเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  เข้าใจถูกต้องใช่ไหมค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้