Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4204 : การรับใบรับรองนศ.ที่สำเร็จการศึกษา วันที่1 เม.ย.56
52113432138
เมื่อ : 9/4/2556 21:50:02
IP : 182.53.237.25
มีผู้เข้าชม 481 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าการรขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยสามรถไปรับหลังวันที่11 เม.ย.56 ได้ไหมค่ะและต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 9/4/2556 23:16:00
IP : 10.114.40.101

ได้ครับ นักศึกษาสามารถ รับหลังจากวันที่งานทะเบียนประกาศได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นะครับ หากเกิน 6 เดืิอนไปจะเสียสิทธิการรับเงินประกันของเสียหายคืนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52112502020
เมื่อ : 12/4/2556 20:29:00
IP : 182.53.106.133

รับใบรับรองคุณวุฒิแล้วต่อไปทำอะไรอีก

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้