Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4213 : เกรดไม่ออก
53115862034
เมื่อ : 11/4/2556 13:04:03
IP : 180.183.176.105
มีผู้เข้าชม 420 ครั้งแล้ว

53115862034 เกรดวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไม่ออกสักที นานมาก เหลือตัวเดียว แล้วผมจะทำเรื่องจบทันไหมครับเนี่ย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
52111036059
เมื่อ : 18/4/2556 21:32:00
IP : 182.53.254.253

เกรดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีในการลงทะเบียนแต่ ท่านอาจารย์ ออกเกรดแล้ว แต่ของผล ยังดูเกรดไม่ได

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้