Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 422 : การอนุมัติจบ
47143252003
เมื่อ : 25/2/2551 9:21:36
IP : 61.19.65.144
มีผู้เข้าชม 737 ครั้งแล้ว

การอนุมัติจบนักศึกษาต้องเรียนครบทุกภาคเรียนก่อนใช้ไหมคะ แล้วถ้ายังเรียนไม่ครบทุกเทอมสามารถขอใบรับคุณวุฒิได้หรือไม่ ช่วยตอบด่วน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 25/2/2551 11:00:00
IP : 10.114.1.253

การอนุมัติจบการศึกษา...นักศึกษาต้องเรียนครบโครงสร้างตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ ...เกรดมาครบทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และเป็นไปเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาฯ...ถ้าลงทะเบียนยังไม่ครบโครงสร้าง ทางกลุ่มงานทะเบียนและประมวลก้อไม่สามารถออกใบรับรองเรียนครบโครงสร้างให้ได้ค่ะ..(ใบรับรองคุณวุฒิออกให้ได้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้