Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4246 : กำหนดการวันซ้อมรับปริญญา
51112032019
เมื่อ : 22/4/2556 16:21:01
IP : 223.205.136.132
มีผู้เข้าชม 587 ครั้งแล้ว

กำหนดการวันซ้อมรับปริญญา ซ้อมวันไหน ซ้อมรับจริงวันไหนค่ะ และยืนยันตัววันไหนค่ะ อยากทราบกำหนดการทั้งหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/4/2556 14:26:00
IP : 10.114.40.90

ยังไม่ได้กำหนดครับ กองพัฒนานักศึกษาจะจัดส่งกำหนดการต่างๆ ไปใหนบัณฑิต ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหนังสือขอสำเร็จการศึกษาครับ
และนักศึกษาสามารถ ตรงจสอบข้อมูลต่างๆได้ที http://www.nsru.ac.th/stdaffair/
และ http://regis.nsru.ac.th/info/bachelor/

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้