Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 43 : อยากทราบค่ะ
50116012063
เมื่อ : 29/5/2550 13:35:24
IP : 10.114.1.37
มีผู้เข้าชม 766 ครั้งแล้ว

ทำไมลงทะเบียนรายวิชาในแผนไม่ได้คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 29/5/2550 13:37:00
IP : 10.114.1.57

นักศึกษาสามารถเลือกได้ ตามปกติ ครับ (ดูรายวิชาเป็นหลัก) เพราะการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วันเวลา และ ผู้สอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สำหรับตารางสอน จะประกาศ ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2550 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้