Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 434 : อาจารย์ผู้สอน
50114043026
เมื่อ : 28/2/2551 11:15:18
IP : 10.103.2.34
มีผู้เข้าชม 838 ครั้งแล้ว

มีอาจารย์ผู้สอนท่านใดสอนวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 (รหัส 4121202) 3 หน่วยกิต นี้บ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 28/2/2551 12:04:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550 จะมี อ.นฤพนธ์ พนาวงศ์ ,อ.ภาสกร วรอาจ นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2550 อ.ธิษัณย์ ธัญธนกุล เป็นผู้สอนค่ะ ถ้านักศึกษาจะถามของภาคเรียนที่ 1/2551 ของนักศึกษาภาคปกติ ขณะนี้ยังไม่ทราบชื่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ นักศึกษาดูตารางเรียนได้ ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้