Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 436 : เรื่องเรียน
50114043024
เมื่อ : 28/2/2551 12:16:04
IP : 10.103.2.34
มีผู้เข้าชม 703 ครั้งแล้ว

ผมจะต้องเรียนกี่ภาคเรียน และจะจบเมื่อไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 28/2/2551 14:33:00
IP : 10.114.1.253

เรียน 4 ภาคเรียน ไม่รวมขอเปิดวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่คณะทำบันทึกข้อความขอเปิดในเทอม 3/2550(summer) นี้นักศึกษาจะจบ เทอม 2/2551 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้