Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4397 : ใบรับรองสถานะภาพการเป็นนักศึกษา
54114732007
เมื่อ : 31/5/2556 2:10:33
IP : 115.67.98.127
มีผู้เข้าชม 502 ครั้งแล้ว

จะขอใบรับรองสถานะภาพการเป็นนักศึกษาได้อย่างไรค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/5/2556 9:54:00
IP : 10.114.40.91

ยื่นคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้