Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 440 : เรียนเพิ่ม
48116012039
เมื่อ : 28/2/2551 13:52:11
IP : 10.114.1.39
มีผู้เข้าชม 584 ครั้งแล้ว

เมื่ออยู่ปี 4 สามารถลงเรียนเพิ่มกับทุกภาคได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 28/2/2551 14:29:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบัญชี บช.บ. 4 ปี เทอม 1/2551 สามารถลงเพิ่มกับทุกภาคได้ เพราะเทอม 2/2551 ฝึกประสบการวิชาชีพ 5(350) ถือว่าเทอม 1/2551 เป็นเทอมจบของนักศึกษาเพราะเหลือวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพียงวิชาเดียวค่ะ แต่ไม่ใช่นักศึกษาอยู่ปี 4 แล้วสามารถลงเพิ่มกับทุกภาคได้ แล้วแต่กรณีถ้าแผนการเรียนของนักศึกษามีวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน เทอม 1/2551 เทอม 2/2551 มีวิชาเรียนในแผนการเรียน เทอม 2/2551(จบเทอมนี้) จึงจะสามารถลงข้ามภาคได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้