Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4427 : การติด E
55111566091
เมื่อ : 10/6/2556 6:57:38
IP : 180.183.61.80
มีผู้เข้าชม 405 ครั้งแล้ว

หนูติด E ค่ะแล้วหนูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/6/2556 20:26:00
IP : 180.183.59.42

นักศึกษาภาคปกติที่สอบรายวิชาใดได้ “E” จะต้องลงทะเบียนวิชานั้นซ้ำ โดยจะลงทะเบียนเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะสอบได้ ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่สอบตก จะนำมานับรวมเพื่อเป็นตัวหารในการหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54114672032
เมื่อ : 12/6/2556 18:03:00
IP : 180.183.63.159

แล้วต้องไปดูที่ไหนค่ะว่าอาจารย์เค้าเปิดสอนอ่ะค่ะ
 เข้าไปดูแล้วไม่เห็นมีอาจารย์ที่เปิดสอนเลยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
54114672032
เมื่อ : 12/6/2556 18:03:00
IP : 180.183.57.230

แล้วต้องไปดูที่ไหนค่ะว่าอาจารย์เค้าเปิดสอนอ่ะค่ะ
 เข้าไปดูแล้วไม่เห็นมีอาจารย์ที่เปิดสอนเลยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้