Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4431 : รหัสวิชา
52111226024
เมื่อ : 10/6/2556 11:14:02
IP : 171.99.216.85
มีผู้เข้าชม 402 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามค่ะ รหัสวิชาที่จะลงเรียนในปีการศึกษา1/2556 กับรหัสวิชาเดิมในปีการศึกษาที่2/2553ที่ยังไม่ได้เรียน ไม่ตรงกัน แต่ชื่อวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน
เช่นวิชา เคมีอนินทรีย์ 1 รหัสเดิม4222201 แล้วรหัสวิชาเคมีอนินทรย์ในเทอมนี้เป็น 4222301 ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/6/2556 20:25:00
IP : 180.183.183.243

ถ้าเป็นชื่อวิชาเดียวกัน แต่ รหัสต่างกัน และจำนวนหน่วยกิต รวมเท่ากัน สามารถ ลงทะเบียนเรียนแทนกันได้ครับ โดยทำคำร้องขอเทียบรายวิชาแนบมาด้วยครับ เข้าใจว่าจะเป็นวิชา ที่ให้หลักสูตรต่าง กัน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้