Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4469 : สอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องนำไปวันซ้อมรับปริญญา
51125012009
เมื่อ : 19/6/2556 14:35:44
IP : 171.101.119.31
มีผู้เข้าชม 369 ครั้งแล้ว

ตามที่เว็ปของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในวันซ้อมวันแรก มี
1.ใบชำระเงินที่ผ่านการชำระเงินจากธนาคาร
2.ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม  (สามารถ login เข้าไปพิมพ์ได้ในส่วนของการตอบแบบสอบถาม)
3.ภาพถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ภาพ เพื่อติดบัตรประจำตัว
ปรากฏว่าผมไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามได้ครับ เพราะขึ้นเป็นหน้ากระดาษว่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ผมตอบแบบสอบถามแล้ว ไม่ทราบว่าผมสามารถสั่งพิมพ์ใบยืนยันในส่วนที่มีข้อมูลได้อย่างไรครับ

รายละเอียดตามข้อมูลเว็ปไซด์ที่ผมคัดลอกมาวางด้านล่างครับ
รายการที่บัณฑิตลงทะเบียน

 หนังสืออนุสรณ์บัณฑิต  จำนวน  1  เล่ม
 งานฉลองบัณฑิต    จำนวน  1  ใบ
 ภาพหมู่บัณฑิตพร้อมกรอบ จำนวน  1  ใบ
  ค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตจ่ายทั้งหมด

จำนวน  1190  บาท
  วันที่ชำระเงิน

  9/5/2556 13:00:36 
 
สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในวันซ้อมวันแรก
  ใบชำระเงินที่ผ่านการชำระเงินจากธนาคาร
  ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม  (สามารถ login เข้าไปพิมพ์ได้ในส่วนของการตอบแบบสอบถาม)
  ภาพถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ภาพ เพื่อติดบัตรประจำตัว
สถานะการตอบแบบสอบถาม : คุณตอบแบบสอบถามแล้ว    พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ  บัณฑิตต้องพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามแล้วนำมาวันซ้อมวันแรก

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้