Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4550 : ขอหยุดรายวิชา
56113532001
เมื่อ : 28/7/2556 19:31:53
IP : 180.183.179.18
มีผู้เข้าชม 382 ครั้งแล้ว

ผมจะถามว่าสามารถหยุดรายวิชาที่เรียน1รายวิชา ตอนนี้ผมเรียนปี 1 ครับ แล้วจะสามารถลงเรียนในรายวิชาที่หยุดไปได้ตอนปีไหนครับ ช่วยตอบคำถามผมหน่อยและจะไปแจ้งได้ที่ไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 29/7/2556 10:32:00
IP : 10.114.40.95

ให้นักศึกษามายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคารที่ 14 ชั้น 1 ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 2 กันยายน 2556 ค่ะ หากในภาคเรียนถัดมามีรายวิชาที่ยกเลิกไปแล้วเปิดทำการสอน นักศึกษาก็สามารถขอลงเพิ่มรายวิชาเรียนในรายวิชาที่ยกเลิกไปแล้วได้ค่ะ (หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิตนะค่ะ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้