Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4572 : ส่งเอกสารการเทียบโอมและยกเว้นรายวิชา
54124702022
เมื่อ : 23/8/2556 15:25:49
IP : 202.151.4.19
มีผู้เข้าชม 356 ครั้งแล้ว

ส่งเอกสารการเทียบโอมและยกเว้นรายวิชาทั้งหมด 3 วิชาแต่ยังไม่มีการบันทึกผลการเรียนให้เลยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 24/8/2556 15:28:00
IP : 10.114.40.88

เนื่องจาก คำร้องที่นักศึกษาส่งถึงงานทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ครับ ยังขาดประกาศเทียบรายวิชาจากคณะที่นักศึกษายื่นขอเทียบรายวิชา...นักศึกษากรุณาติดต่อส่งเอกสารเพิ่มที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้