Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 46 : เลือกรายวิชาจากแผนการเรียนพัฒนาชุมชน
47111032035
เมื่อ : 30/5/2550 8:34:59
IP : 10.114.1.55
มีผู้เข้าชม 586 ครั้งแล้ว

- อยากทราบว่าพัฒนาชุมชนปี 1 (ภาคปกติ) เทอม 1/2550 ในรายวิชาที่ต้องเลือกเรียน 1 วิชา(จากรายวิชาศึกษาทั่วไปดังแนบ) ควรจะลงอะไร หรือว่าส่วนใหญ่รุ่นที่ผ่านๆ มาลงเรียนวิชาอะไรเป็นวิชาแรก
- แล้วในกลุ่มรายวิชาบังคับเลือกกลุ่มหลัง (สุขภาพเพื่อชีวิต, กีฬาและนันทนาการ) สุขภาพเพื่อชีวิตเรียนคล้ายๆ กับสุขศึกษาหรือเปล่า แต่ละวิชาเรียนในลักษณะใด
- ขอบคุณมากคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
อ้อย
เมื่อ : 30/5/2550 10:29:00
IP : 10.114.1.26

คำตอบ ในเทอม 1/2550 คุณควรจะเลือก รายวิชา 2310101
ภาษอังกฤพื้นฐาน และ รายวิชา 4000103 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และให้เลือกรายวิชาอื่นอีก 2 วิชา ค่ะ ซึ่งรายวิชาที่คุณจะต้องเลือกเรียน จะอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตร 4 ปีตลอดโครงสร้าง จะต้องเรียนทั้งหมด 14 รายวิชา 31 หน่วยกิต

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้