Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4606 : นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556
Webmaster
เมื่อ : 19/9/2556 18:11:40
IP : 10.114.40.99
มีผู้เข้าชม 427 ครั้งแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่หอประชุมใหญ่ เวลา 13.30 น.
ดูรายชื่อคลิกที่นี่

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้