Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4645 : เปิดเทอม
56113622019
เมื่อ : 4/10/2556 12:57:58
IP : 49.49.207.140
มีผู้เข้าชม 469 ครั้งแล้ว

ภาคปกติในเทอม2/2556 จะเปิด
เมื่อไรค่ะ แล้วเกรดจะออกเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 6/10/2556 13:03:00
IP : 10.114.40.80

ภาคปกติ เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 6/10/2556 13:05:00
IP : 10.114.40.80

ผลการเรียนสำหรับผู้ที่ยังไม่จบ คณะจะส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้