Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4658 : ติด อี
55114712002
เมื่อ : 14/10/2556 12:42:03
IP : 49.49.201.120
มีผู้เข้าชม 409 ครั้งแล้ว

ติดอีของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทอมสองของปี55
แถ้าเราแก้อีจะไปลงทะเบียนเพิ่มอย่างไง ที่ไน และก็เมื่อไรค่ะ
แล้วจะเปิดให้ลงตอนไหนค่ะ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้