Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4682 : การขอรับใบรับรองผลการศึกษา
53115792014
เมื่อ : 21/10/2556 20:42:00
IP : 223.205.95.32
มีผู้เข้าชม 347 ครั้งแล้ว

เนื่องจากวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้ทำเรื่องเพื่อขอจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 อยากจะทราบว่าจะได้รับใบรับรองผลการศึกษา และ ใบทรานสคิป วันไหนค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 22/10/2556 9:44:00
IP : 10.114.40.99

หากนักศึกษาผลการเรียนออกครบทุกตัวภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถมารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้