Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4716 : ผลการเีรียนเปลี่ยนครับ อยู่ดีๆ เกรดลด ต้องทำอย่างไง
55124672006
เมื่อ : 29/10/2556 17:22:11
IP : 182.53.174.123
มีผู้เข้าชม 596 ครั้งแล้ว

วิชา 2000110/2080152/อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน ตอนแรกผมได้เกรด A แต่เข้ามาดูผลการเรียนเมื่อ ครู่กลายเป็น B ไม่ทราบว่าเกิดมาจากอะไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 1/11/2556 16:30:00
IP : 10.114.40.102

หลังจากที่ได้ข้อมูลจากนักศึกษา ทางกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลก็รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับผลการเรียนที่ผู้สอนส่งมายังกลุ่มงานทะเบียน ผลคะแนนของนักศึกษาที่ได้คือ B นะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55124672006
เมื่อ : 1/11/2556 20:06:00
IP : 182.53.197.75

หมายความว่า ที่ผมได้ A มา 6 เดือน นั่นผลมันผิด 

แล้วกลายเป็น B เมื่อสองสัปดา์ห์ก่อนมันถูกต้องหรือคับ ช่วยให้เหตุผลหน่อยว่าทำไม มัน A อยู่ได้ตั้ง 6 เดือน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้