Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4748 : เกรดp
56115342033
เมื่อ : 9/11/2556 12:59:41
IP : 49.48.186.58
มีผู้เข้าชม 457 ครั้งแล้ว

ผมดูในผลการเรียนมันขึ้นตัว P วิชานึง มันคืออะไรคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 10/11/2556 10:48:00
IP : 10.114.40.104

P แปลว่า ผ่าน คือรายวิชาที่เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้