Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4837 : เรื่องยื่นจบการศึกษา
53115852027
เมื่อ : 20/12/2556 16:40:15
IP : 110.77.148.147
มีผู้เข้าชม 472 ครั้งแล้ว

ถ้าผมจะจบปีการศึกษา 2556 
จะต้องส่งเรื่องจบก่อนวันที่เท่าไรครับ
ตอนนี้ผมกับเพื่อนๆออกฝึกงาน เทอม 2/2556 
จะมีสิทธิ์ยื่นจบปีการศึกษา 2556 ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 22/12/2556 10:00:00
IP : 10.114.40.112

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที 2/2556 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ

สิ่งที่ต้องส่งพร้อมคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
1. รูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ซองจดหมายขาวขนาดยาวติดแสตมป์ 5 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง

และนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้