Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4846 : ค่าหน่วยกิจเรียนร่วมกับภาค กศ.บป.
53113412042
เมื่อ : 7/1/2557 11:16:28
IP : 10.99.2.102
มีผู้เข้าชม 410 ครั้งแล้ว

เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปี4 แต่ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.บป. 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิจ อยากทราบว่าคิดเรตค่าหน่วยกิจ ยังไงเท่าไหร่ค่ะ เหมากับภาคปกติไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 10/1/2557 13:08:00
IP : 10.114.40.110

ชำระเงิน 600 บาทค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53113272045
เมื่อ : 21/8/2557 12:30:00
IP : 223.207.251.48

เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปี4 แต่ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.บป. 1 วิชาจำนวน 2 หน่วยกิต  เค๊าให้ไปลงทะเบียน 21 กันยายน 2557 ทำไมนานจัง  ค่าหน่วยกิตเท่าไหร่ครับ 

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้