Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4859 : จะขอหลักฐานไปสมัครงาน
53113412035
เมื่อ : 22/1/2557 11:30:31
IP : 110.77.232.77
มีผู้เข้าชม 413 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้สอบโปรเจคและลงเรียนเพิ่ม 1 ตัว แบบนี้จะขอหลักฐานเพื่อไปสมัครงานได้หรือไม่คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 24/1/2557 16:19:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาสามารถมายื่นคำร้องขอใบรายงานผลฉบับภาษาไทย
แบบยังไม่สำเร็จการศึกษาได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้