Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4923 : รีเกรดครับ
54111576060
เมื่อ : 9/3/2557 21:24:11
IP : 49.48.187.56
มีผู้เข้าชม 371 ครั้งแล้ว

คือว่าผม จะรีเกรดของวิชา ศึกษาความเป็นครูไทย

... ผมต้องติดต่ออย่างไรครับ และหากผมเรียนแล้วเกรดไม่สวยเหมือนครั้งแรก สามารถเลือกเกรดได้ไหมครับ  ขอบคุณครับ !!

ตอบโดย คำตอบที่ 1
54124752039
เมื่อ : 11/3/2557 13:41:00
IP : 180.183.62.96

อยากรีเกรดวิชาภาษีอากร 1 ไม่ทราบว่าเปิดสอนไหมคะเทอมนี

ตอบโดย คำตอบที่ 2
ศิ
เมื่อ : 11/3/2557 15:53:00
IP : 10.114.40.108

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถเลือกเกรดเอาครั้งแรกได้นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้