Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4924 : ไม่มีรายวิชาเลือกเสรี
นายวีรพล เรือนไทย
เมื่อ : 10/3/2557 1:17:19
IP : 171.99.217.97
มีผู้เข้าชม 351 ครั้งแล้ว

ทำไมดูระบบการจองรายวิชา มันไม่มีวิชาเลือกเสรีครับ
หรือว่า มันอยู่คนละส่วนกัน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 11/3/2557 15:59:00
IP : 10.114.40.108

เลือกเสรีที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 จะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 แล้วนะค่ะ หากนักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาเรียนไว้ตามกำหนดเวลานั้น นักศึกษาต้องมาทำคำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียนตอนเปิดภาคการศึกษา 1/2557 นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้