Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4930 : การทดสอบภาษาอังกฤษ
53112482168
เมื่อ : 11/3/2557 17:55:20
IP : 110.49.251.123
มีผู้เข้าชม 350 ครั้งแล้ว

การทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางมหาลัยมีมันเกี่ยวกับการทดสอบToefl ป่าวค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/3/2557 8:52:00
IP : 10.114.40.111

ไม่มีครับ...
หากเป็นนักศึกษาทั่วไปจะต้องสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษให้ผ่านจึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับ จะมีบ่างสาขาวิชาที่จะต้องสอบ Toeic คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้