Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4954 : ค่าเทอม
56113532001
เมื่อ : 20/3/2557 14:00:00
IP : 27.55.172.196
มีผู้เข้าชม 440 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าค่าเทอมของ วิทยาการคอม วท.บ 4 ปี ชั้นปีที่ 2 เท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/3/2557 16:05:00
IP : 10.114.40.111

นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ หน้า http://regis.nsru.ac.th/student46/info46/fee1_2554.html
โดยดูจากจำนวนหน่อยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนและเปรียบเทียบกับตารางครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้