Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4993 : การเตียมเอกสาร
53115852026
เมื่อ : 4/4/2557 10:06:35
IP : 49.230.88.217
มีผู้เข้าชม 329 ครั้งแล้ว

เอกสารที่ต้องเตียม ในการยื่นเรื่องสำเร็จการศกษามีอะไรบ้างคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/4/2557 19:22:00
IP : 1.47.163.198

นักศึกษาดูรายละเอียดที่
http://apr.nsru.ac.th/file_PDF/Request/Request_for_Graduation.pdf

ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้