Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5071 : เกรด
55112752029
เมื่อ : 30/5/2557 11:59:08
IP : 49.48.164.96
มีผู้เข้าชม 397 ครั้งแล้ว

เกรดเฉลี่ยเทอมนี้1.78  ทุกภาค1.95  จะขึ้นปี3ได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 3/6/2557 9:22:00
IP : 10.114.40.81

หากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 สามารถศึกษาต่อชั้นปีที่ 3 ได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้