Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5165 : การเทียบโอน นักศึกษา กศ.บป.
57122892031
เมื่อ : 27/7/2557 22:28:24
IP : 1.47.138.224
มีผู้เข้าชม 571 ครั้งแล้ว

 การเทียบโอนโดยใช้ใบรายงานผลการศึกษาของ มสธ. ที่ใช้ในการสมัครเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันราชภัฏธนบุรี
 สามารถนำผลการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตรมาเทียบโอนได้หรือไม่ค่ะ หรือเทียบโอนได้เฉพาะใบรายงานผลการศึกษาของ มสธ.หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องที่ใช้ในการสมัครเรียนเท่านั้น
 นับอายุของใบรายงานผลการศึกษาหรือไม่ค่ะ ว่าต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีจึงนำมาใช้เทียบโอนได้

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้