Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5171 : การชำระเงิน
53122482061
เมื่อ : 30/7/2557 13:45:47
IP : 125.25.233.100
มีผู้เข้าชม 410 ครั้งแล้ว

หากชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว แต่ในข้อมูลลงทะเบียนขึ้นว่ายังไม่ได้ชำระ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/8/2557 15:40:00
IP : 10.114.40.82

นักศึกษา น้ำใบเสร็จค่า ลงทะเบียนมาติดต่อที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้