Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5176 : เกียรตินิยม
52162482017
เมื่อ : 10/8/2557 21:09:37
IP : 223.207.251.96
มีผู้เข้าชม 373 ครั้งแล้ว

ทำไมเมื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 แล้วถึงไม่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1  ทั้งที่ผลการเรียนได้ 3.71 และก็ไม่มี ผลการเรียนต่ำกว่าระดับ C แม้แต่รายวิชาเดียว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 24/8/2557 13:21:00
IP : 10.114.40.94

สาเหตุที่ไม่ได้เกียรตินิยมเพราะจบเกินภาคเรียนที่กำหนด

ตามกำหนดปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 1/2556 เกรดจบต้องส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 แต่เกรดของนักศึกษาส่งมาวิชาสุดท้ายถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ในเดือนธันวาคม 2556 จึงทำให้นักศึกษามาจบในเทอม 2/2556

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้