Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5177 : ตารางสอบ Mid & Final
57111586073
เมื่อ : 12/8/2557 1:30:27
IP : 180.183.58.31
มีผู้เข้าชม 397 ครั้งแล้ว

ทำไม ไม่สามารถเช็คตารางสอบของ  แต่ละกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว  ได้คับ หรือยังไม่มีการกำหนดตารางสอบ

ผมต้องการทำปฏิทินประจำปี เลยต้องการที่จะรู้กำหนดวันสอบมิดเทอม และ ไฟนอล ของทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไปครับ

รหัสวิชา
  1001701
  2310101
  2000112
  2000122
  4291401
  4291201
  4293201

รบกวนชี้แจงด้วยครับผม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/8/2557 15:26:00
IP : 10.114.40.82

กำหนดการสอบ ประกาศไว้ในกำหนดกิจกรรมวิชาการ
http://regis.nsru.ac.th/info/activity/12557/1_12557.html

ของนักศึกษาครับสำหรับกำหนดตารางสอบปลายภาคการศึกษาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้