Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5183 : ข้อมูลอาาจรย์
54114732002
เมื่อ : 18/8/2557 15:49:19
IP : 223.207.153.254
มีผู้เข้าชม 363 ครั้งแล้ว

อยากจะทราบว่า ผมต้องกาข้อมูลของจำนวนอาาจรย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปทำวิจัย สามารถติดต่อได้อย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/8/2557 15:11:00
IP : 10.114.40.82

นักศึกษาติดต่อได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร อัมรินทร์ ด้านหลังอาคาร 14 ชั้น 2 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้