Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5220 : ใบทรานสคิปเป็นภาษาอังกฤษ
53114592077
เมื่อ : 17/10/2557 14:05:56
IP : 49.230.155.123
มีผู้เข้าชม 373 ครั้งแล้ว

จะขอใบทรานสคิปเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไรค่ะ???

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/10/2557 14:22:00
IP : 10.114.40.92

1.หลักฐานที่ต้องเตรียม
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครับ ถ่ายสำเนาทรานสคริปฉบับภาษาไทย ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนอาคาร 14 พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้