Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5237 : ค่าเทอม
56114742134
เมื่อ : 1/11/2557 3:40:37
IP : 49.230.154.147
มีผู้เข้าชม 337 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้เขียนใบผ่อนผัน
มีสิทธิจ่ายค่าเทอมไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 4/11/2557 11:50:00
IP : 10.114.40.100

หากนักศึกษาจะชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาจะต้องมาเขียนคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียนรายวิชา (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเรียนเกินเวลาเสียค่าปรับที่กำหนด)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้